ژل لوبریکانت تاخیری – روان کننده

مناسب آقایان
 
تولید شده به سفارش شرکت سان یورو آلمان
 
ویژگی های محصول:
 • 2X1
دارا بودن دو پمپ مجزا
 • پمپ روان کننده حاوی ژل لوبریکانت، بر پایه آب و دارای ماده موثره گلیسرین
 • پمپ تاخیری حاوی ژل لوبریکانت تاخیری، بر پایه آب و دارای ماده موثره لیدوکائین
 • رایحه مطبوع
 • دارای تاییدیه وزارت بهداشت و نشان سیب سبز

مشخصات محصول

ژل لوبریکانت تاخیری – روان کننده

  • ویژگی های محصول
   پمپ روان کننده حاوی ژل لوبریکانت، بر پایه آب و دارای ماده موثره گلیسرین پمپ تاخیری حاوی ژل لوبریکانت تاخیری، بر پایه آب و دارای ماده موثره لیدوکائین رایحه مطبوع
  • ویژگی های محصول
   پمپ روان کننده حاوی ژل لوبریکانت، بر پایه آب و دارای ماده موثره گلیسرین پمپ تاخیری حاوی ژل لوبریکانت تاخیری، بر پایه آب و دارای ماده موثره لیدوکائین رایحه مطبوع
  • ویژگی های محصول
   پمپ روان کننده حاوی ژل لوبریکانت، بر پایه آب و دارای ماده موثره گلیسرین پمپ تاخیری حاوی ژل لوبریکانت تاخیری، بر پایه آب و دارای ماده موثره لیدوکائین رایحه مطبوع
  • سایر ویژگی ها
   دارای تاییدیه وزارت بهداشت
  • کشور تولید کننده
   به سفارش شرکت سان یورو آلمان
 • لینک فروشنده ها